Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scheen deze en zijn verschijning alleen ontnuchterde den reus reeds. Thorr was er zeer verontwaardigd over, dat men een reus zoo gastvrij in Asgard had onthaald en dreigend verhief hij Mjolnir. De reus herinnerde hem aan het recht der gastvrijheid en dat hij ongewapend was, doch stelde hem een duel op neutraal terrein voor. Hierin stemde Thorr toe, want dat had nog nooit iemand hem voorgesteld. Zoo begaf Thorr zich met zijn dienaar Thjalfi naar het strijdperk. De reuzen, die vreesden, dat Thorr Hrungnir, den sterkste onder hen, zou dooden, hadden, om ook een tegenstander voor Thjalfi te hebben, een negen mijl langen en drie mijl breeden man van leem gemaakt; daar ze geen hart konden vinden, dat groot genoeg voor hem was, namen ze het hart van een merrie. Hrungnir stond met zijn schild en wapen, een grooten steen, gereed om zijn tegenstander te ontvangen, toen Thjalfi kwam en zeide, dat Thorr hem had gezien en nu in de aarde was gegaan om hem van onderen aan te vallen. Nu legde de reus zijn schild op den grond en ging hij erop staan, terwijl hij zijn steen in beide handen nam. Snel naderde Thorr onder donder en bliksem en slingerde reeds van verre zijn hamer; Hrungnir schoot zijn steen af, beide wapens raakten elkaar en Mjolnir kloofde den steen in twee├źn; de eene helft viel op de aarde, de andere trof Thorr, zoodat hij neerviel, doch Hrungnir werd door den hamer gedood en viel voorover; daarbij

Sluiten