Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwam zijn eene voet op den hals van den god te liggen. Thjalfi, die ondertusschen met gemak den leemen reus had verslagen, was niet in staat dien voet op te lichten: toen werd dit gedaan door Thorr's zoon Magni, die nog slechts drie dagen oud was; tot belooning kreeg hij Hrungnir's paard. Eens was Loki, in Freya's valkengewaad gehuld, in de macht van den reus Geirrodr geraakt. Deze hield hem eenige maanden gevangen en liet hem pas vrij, toen hij beloofd had er voor te zullen zorgen, dat Thorr zonder zijn hamer, krachtgordel en ijzeren handschoenen bij hem zou komen. Het gelukte Loki inderdaad Thorr hiertoe over te halen en deze aanvaardde den tocht. Onderweg ontmoette hij de reuzin Grid, die hem voor Geirrodr waarschuwde en hem haar krachtgordel, ijzeren handschoenen en tooverstaf leende. Toen hij verder ging, kwam hij bij een rivier, die hij over moest, op Grid s tooverstaf gezeten, bereikte hij het midden, doch toen bemerkte hij, dat Geirrodr's dochter de rivier steeds liet zwellen; oogenblikkelijk trof hij haar met een steen en nu kwam hij veilig aan de overkant en was hij weldra in Geirrodr's woning. Daar stond slechts één stoel; Thorr ging erop zitten, maar voelde toen, dat de stoel naar boven steeg; dadelijk stak hij den staf tegen het dak om hem neer te drukken; dit gelukte hem, doch daar hoorde hij een verschrikkelijk geschreeuw en gekraak en nu merkte hij, dat er twee dochters van Geirrodr onder zaten: haar rugge-

Sluiten