Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouw, terwijl Thorr in de deur ging zitten om de wacht te houden. Toen ze 's morgens buiten kwamen, zagen ze, dat er een eindje verder een reus lag te slapen, die geweldig snurkte; nu merkten ze, wat de oorzaak van de aardbeving was. Juist toen Thorr met zijn hamer op hem af wilde gaan, werd de reus wakker. Hij noemde zich Skrymir en stelde hun voor, om gezamenlijk de reis voort te zetten; toen hij zich bukte, om zijn handschoen op te rapen, zag Thorr, dat dit hun nachtverblijf was geweest; het bijgebouw was de duim van den handschoen. Thorr had nog nooit iemand gezien, die zoo groot was. De reus zou hun knapzak dragen en pakte dien bij den zijne, 's Avonds legde hij zich dadelijk neer om te gaan slapen; Thorr trachtte te vergeefs ook slechts een knoop van den zak los te maken. In groote woede hierover nam hij Mjolnir ter hand en trachtte daarmee den reus, die oogenblikkelijk ingeslapen was, te wekken. Dit deed hij tot driemaal toe, doch Skrymir voelde er zoo weinig van, dat hij dacht, dat er een blad, een eikel en een veertje van een vogel op zijn hoofd was gevallen. Den volgenden morgen zeide Skrymir, dat hij nu naar het Noorden ging, maar dat zij dicht bij Utgard waren, als zij het tenminste waagden, zich daarheen te begeven. Weldra bevonden zij zich dan ook voor een reusachtigen burcht. Thorr was niet in staat de poort te openen, zoodat ze maar tusschen de tralies door naar binnen kropen. Daar vonden ze den

Sluiten