Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schuld verloren gegaan. Odinn, Loki en Hoenir waren eens op reis 5 toen het tijd werd om te eten, staken zij een vuur aan en gingen daarop een os, dien ze gevonden hadden, braden, doch hoe lang ze ook geduld hadden, het vleesch wilde maar niet gaar worden. Plotseling zagen ze een adelaar, die zeide, dat het zijn werk was en dat hij er voor zou zorgen, dat het dadelijk gaar werd, als ze hem ook een portie gaven. De goden stemden toe en nu nam hij het grootste deel voor zich. Loki was hierover verontwaardigd, greep een stang en sloeg den adelaar daarmee; hij vloog op, doch de stang bleef in zijn achterlijf steken, aan het andere einde moest Loki hem blijven vasthouden en werd zoo meegesleurd. Hij vroeg genade en kreeg die op voorwaarde, dat hij Idun met haar appels in de macht van den adelaar, die eigenlijk de reus Thjazi was, zou overleveren. Loki beloofde dit en lokte Idun met zich, onder het voorwendsel dat hij haar appels wilde laten zien, die veel geleken op de hare; zij ging mee, doch toen kwam de adelaar, die haar en haar kostbare vruchten met zich nam.

Al spoedig werden de Asen oud en leelijk. Zij stelden een onderzoek in en nu bleek dat Loki de schuldige was. Zij dreigden hem met den dood, als hij het door hem aangerichte kwaad niet spoedig herstelde. In Freya's valkengewaad begaf hij zich naar Thjazi's woning en kwam daar, toen de reus juist uit was; hij veranderde

Sluiten