Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Idun in een noot en vloog met haar weg. Thjazi vloog hen echter in zijn adelaarsgewaad achterna. Toen de Asen hem zagen naderen, staken ze een vuur aan bij den ingang van Asgard. Thjazi kon zijn vaart niet vlug genoeg matigen, zijn vleugels vatten vuur en hij werd door de Asen gedood. Zijn dochter was Skadi, die om hem te wreken in Asgard kwam en met Njordr trouwde.

Tot Odinn's zoons behoorde ook Baldr. Hij was de glanzendste der Asen, de lieveling van goden en menschen. Baldr werd eens door booze droomen gekweld. Hij had een voorgevoel, dat hij moest sterven. Toen zijn moeder Frigg dit vernam, vorderde ze van alle dingen den eed, dat ze Baldr niets zouden doen: vuur, ijzer en water, metalen en steenen, boomen, ziekten, dieren, vogels en vergiftige slangen. Hierna begonnen de goden een spel: ze sloegen naar Baldr, schoten op hem en wierpen hem met steenen ; niets kon hem deren. Toen Loki dit zag, ergerde hij zich. In de gestalte van een oude vrouw begaf hij zich naar Frigg en vroeg haar, wat dit te beduiden had. Frigg antwoordde, dat Baldr onkwetsbaar was, daar zij allen dingen hieromtrent een eed had afgenomen. „Hebben alle dingen dien eed afgelegd", vroeg de oude vrouw. „Ja", zeide Frigg, „alle behalve het misteltakje, want dat scheen me er te jong voor."

Oogenblikkelijk vertrok Loki, zocht het misteltakje en ging daarmee naar de verzamelplaats

Sluiten