Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij was eigenlijk Loki, die, zooals we reeds zagen, de goden telkens in ongelegenheid bracht, doch hen er ook dikwijls weer uit redde. Na Baldr's dood had hij het echter voor goed bij hen verkorven. Hij zag dit zelf in en vluchtte naar de bergen; daar bouwde hij een huis met vier deuren, zoodat hij naar alle richtingen kon uitkijken; bovendien hield hij zich overdag gewoonlijk in de gestalte van een zalm in een nabijgelegen waterval op; zoozeer vreesde hij den toorn der Asen. Eens dacht hij er over na, met welke list zij hem zouden kunnen vangen en maakte hij van vlas een soort net; daar zag hij plotseling de goden naderen. Oogenblikkelijk wierp hij het net in het vuur en sprong zelf in het water. Een der goden vond er echter de overblijfselen van, begreep, dat het een nuttig voorwerp was om visschen te vangen en maakte het na. Nu snelden de Asen naar den waterval: Thorr hield het eene einde van het net vast, alle Asen het andere en zoo trokken ze het door het water; Loki verborg zich oogenblikkelijk tusschen twee steenen, zoodat het net over hem heen ging. Doch de Asen probeerden het ten tweeden male en bonden nu zulk een zwaar gewicht onder aan het net, dat niets er onder door kon glippen. Loki zwom voor 't net uit, totdat hij er plotseling overheen sprong. De Asen hadden hem echter gezien en verdeelden zich nu; aan eiken oever ging een gelijk aantal van hen, terwijl Thorr midden door 't water waadde.

Sluiten