Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo liepen ze in de richting van de zee. Loki begreep, dat 't levensgevaarlijk voor hem zou zijn, om in zee te komen en sprong daarom nog eens over 't net heen. Thorr greep hem echter met zijn handen en hoewel hij er door trachtte te glijden, bleef hij bij zijn staart steken; daarom is de zalm van achteren zoo smal. Nu voerden de Asen Loki naar een grot en namen zijn zoons Wali en Narfi gevangen; Wali veranderden ze in een wolf, en deze verscheurde Narfi; met Narfl's darmen werd Loki op de scherpe kanten van drie steenen vastgeketend. Deze banden veranderden in ijzer. Boven hem werd een vergiftige slang vastgelegd, zoodat haar vergif op Loki's hoofd moest druppelen. Zijn vrouw Sigyn hield er echter een schaal onder, om de giftdroppels op te vangen. Slechts wanneer de schaal vol was en zij hem moest ledigen, droop het vergif op Loki's gelaat; dan wrong hij zich zoo hevig heen en weer, dat de aarde er van beefde. Behalve Narfi en \Afali had Loki nog drie kinderen: de Fenriswolf, de Midgardsslang en Hel. De laatste regeerde over het doodenrijk; bij haar kwamen alle menschen, die door ziekte of ouderdom gestorven waren. De Midgardsslang hield zich, zooals we reeds zagen, in de zee op. De Fenriswolf was door de Asen opgevoed; hij was zoo gevaarlijk, dat Tyr de eenige was, die hem zijn eten durfde brengen. Bovendien nam zijn kracht nog dagelijks toe, zoodat de Asen besloten, hem op de een of andere wijze onscha-

Sluiten