Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delijk te maken. Daartoe trachtten zij hem te boeien, doch tot tweemaal toe verbrak hij de sterke ketenen. Nu zagen ze in, dat het hun op deze wijze niet zou lukken en zonden ze een bode naar de dwergen, om door hen den onverbrekelijken keten Gleipnir te laten maken, die samengesteld was uit het geruisch der kat en den baard der vrouw, de wortels van den berg en de zenuwen van den beer, den adem van den visch en het speeksel van den vogel. Hij was zacht en week als een zijden band, maar buitengewoon sterk. De goden gingen daarop met Fenrir naar een eiland en daagden hem uit, ook dezen keten te verbreken; zij zelf konden het niet. De wolf vermoedde wel, dat hier een list achter school, doch om niet voor laf gehouden te worden, verklaarde hij zich bereid, mits een van hen als waarborg zijn hand in zijn muil wilde steken. Besluiteloos keken de Asen elkaar aan, totdat Tyr eindelijk zijn rechterhand in den muil van het dier stak. Nu werd hij geboeid en aan twee rotsen vastgelegd; hoe meer hij trok, hoe vaster de band werd; toen lachten alle goden, behalve Tyr, want hij verloor zijn hand. Evenals zijn vader moest de wolf daar blijven liggen tot den ondergang der goden, de Godenschemering1), die eenmaal een einde aan het rijk der Asen zou maken. Dan zouden alle booze machten zich vereenigen en

1) Reeds in de Noorsche oudheid is „Godenschemering" verbasterd uit „lot der goden."

Sluiten