Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEVENSWIJSHEID.

ZOOALS we reeds in de inleiding zagen, wordt volgens het geloof der oude Noren alles bestuurd door het onveranderlijke noodlot, dat blind, doch onafwendbaar zoowel over goden als menschen heerscht. Herhaaldelijk wordt er in de Oudnoorsche literatuur op gewezen, dat het onmogelijk is, zich aan de beschikkingen van het noodlot te onttrekken. Niemand kan aan den dood ontkomen, wanneer het noodlot dien heeft bepaald, terwijl zij, wier doodsuur volgens de beschikkingen van het noodlot nog niet gekomen is, zich vrij in het grootste gevaar kunnen begeven: ongedeerd zullen zij blijven.

Hooren wij thans naar de uitspraken, door de oude Noren zelf hierover gegeven:

Noodlot.

„Alles is voorbeschikt."

„Dat zal geschieden, wat voorbeschikt is."

„Tegen het noodlot kan men niet strijden."

„Aan het noodlot kan men niet ontkomen."

„Niets kan het noodlot veranderen."

„Dat moet ieder doen, wat voorbeschikt is."

„Niemand weerstaat het noodlot."

„Zelfs helden weerstaan het noodlot niet."

Sluiten