Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Moeilijk is het, aan het noodlot te ontkomen."

„Ieder moet de taal van het noodlot spreken." „Moeilijk is het, tegen het voorbeschikte te handelen."

„Weinig is machtiger dan het noodlot; niets zou het helpen, daartegen te strijden." „Niemand kan den hem bestemden dag overleven."

„Niemand overleeft zijn noodlotsdag."

„Ieder moet zijn lot volgen."

„Ieders lot sleept hem mee." „Vastberadenheid is beter dan wankelmoedigheid voor wie bereid is te reizen; tot op één dag werd mijn leeftijd bepaald en mijn geheele levenslengte vastgesteld." „Niemand beleeft den avond na de uitspraak der nornen."1)

„Weinigen ontkomen aan de beschikking der nornen."

„Niemand leeft langer, dan hem eenmaal voorbeschikt is."

„Alle onheil is van tevoren afgemeten." „Ieder zal sterven, wanneer hij veeg is." „Een veege kan men niet redden." „Zij zullen vallen, die veeg zijn."

„Niets kan me helpen, wanneer de dood mij beschikt is."

1). Onder nornen verstaat men vrouwelijke wezens, die het lot der stervellingen beheerschen. De jongere voorstelling van drie nornen, als beheerscheressen van het verleden, het heden en de toekomst, is waarschijnlijk onder zuidelijken invloed ontstaan.

Sluiten