Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man zag ik moedig de overwinning behalen met een stomp zwaard."

„Dapperheid is de halve overwinning." „Dat is onzeker te weten, wanneer alle menschenzonen samen komen, wie het dapperst is; menigeen is dapper, die zijn zwaard niet rood kleurt in andermans bloed." „De mannen siert moed, tot de dood ze treft."

„Een koningszoon zij verstandig en zwijgzaam en dapper in den strijd; opgewekt en flink zij ieder man, totdat de dood hem treft." „Den vorst past voor alles dapperheid." „Men hoeft voor niets te vreezen."

„Slechts wie dapper is, geeft den adelaar buit."

„Durf helpt den dappere."

Immers, evenzeer als men moed bewondert en op prijs stelt, even groote minachting heeft men voor lafheid. Lafheid gold bij de oude Noren als een der ergste zonden. Een lafaard was iemand, waarmee men zoo min mogelijk te doen wilde hebben; men mocht hem zelfs niet eens voorthelpen :

Lafheid.

„Slecht is het, een lafaard den weg te wijzen." „Ik zal niet vluchten, al weet ik, dat de dood mij wacht; ik ben niet als een lafaard geboren."

Sluiten