Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen bekommeren, daar ze toch vergankelijk zijn, één ding is er, dat bestendig is, dat, zooals de boer tot zijn zoon zeide, lang leeft: dat is de roem. Vandaar dat roem als het hoogste, het waardevolste, dat op aarde te bereiken is, beschouwd moet worden. Men moet er dan ook met inspanning van alle krachten naar streven, roem te behalen, daar hij alleen onvergankelijk is. We moeten n.1. wel in het oog houden, dat het blinde onveranderlijke noodlot, dat alles regeert, den mensch toch nog een betrekkelijke vrijheid laat; het stelt wel vast, wanneer hij moet sterven, doch de wijze waarop dit zal geschieden, hangt van hem zelf af. Zijn sterven is onvermijdelijk, doch hij kan een roemrijken dood kiezen:

Onvergankelijkheid van den roem.

„Vee sterft, verwanten sterven, zelf sterft men ook; doch nimmer zal de roem sterven, voor wie zich grooten roem verwerft." „Vee sterft, verwanten sterven, zelf sterft men ook; doch één ding weet ik, dat nimmer sterft: het oordeel over eiken doode." „Gelukkig is hij, die voor zichzelf roem en eer weet te verwerven; onzeker is, wat een man in de borst van een ander zal hebben." „Gelukkig is hij, die zelf roem en verstand heeft, zoolang hij leeft; want slechte

4

Sluiten