Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadgevingen heeft men dikwijls uit de borst

van een ander gekregen."

„Voor den roem moet men een koning

hebben."

Om het nu ver te brengen in de wereld, om veel roem te verwerven, daarvoor moet men niet alleen moed bezitten, doch vooral ook verstand en wijsheid. Verstand is iemands beste bezit. Toch moet men zijn zucht naar wijsheid niet overdrijven: matige wijsheid is voor ieder het beste:

Wijsheid en verstand.

„Toorn en twist slapen niet spoedig in en evenmin wraak; verstand en wapens heeft de held noodig, die de eerste der mannen wil zijn."

„Veel ontbreekt ieder man, die geen verstand heeft."

„Niets kan de woorden van een wijs man bederven."

„Weinigen zijn geheel wijs."

„Hij is wijs, die zichzelf kent."

Geen man is wijs, die niet gewaarschuwd wil zijn." ((

„Wijze mannen vatten veel dingen juist aan.' „Het is verstandig van de jeugd om te buigen voor de wijsheid van den ouderdom." „Altijd geeft de wijzere toe."

Sluiten