Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thuis gaat alles gemakkelijk; wie niets kent wordt het voorwerp van spot, wanneer hij bij verstandigen zit."

„Niet pochen moet men op zijn verstand, men berge het stil in zijn borst; wie verstandig en zwijgzaam is, bereikt een huis; zelden krijgt de voorzichtige schade. Want niemand krijgt ooit een beteren vriend, dan een groot menschenverstand." „Een voorzichtig gast, die op een feestmaal komt, zwijgt stil; hij luistert goed met zijn ooren en kijkt met zijn oogen; zoo blikt ieder verstandige voorzichtig rond."

Geen beteren last neemt men mee op reis, dan een groote wijsheid; meer dan goud is ze in den vreemde waard, zoozeer beschermt ze den ongelukkige."

Zooals we in deze laatste aanhalingen reeds konden opmerken, is het niet alleen wijsheid, die aanbevolen wordt, maar vooral ook bedachtzaamheid en voorzichtigheid. In de eerste plaats moet men voorzichtig zijn met zijn woorden en vooral niet te veel spreken, want wie veel zegt, heeft veel te verantwoorden. Ook moet men niet voorbarig wezen en er op verdacht zijn, dat men elk oogenblik een vijand kan ontmoeten:

V oorzichtighcid.

„Een verstandig man, die wijs wil heeten, moet weten te vragen en te antwoorden;

Sluiten