Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

één man kan hij wel vertrouwen, maar een tweede niet ; als drie het weten, weet de heele wereld het."

„Het woord, dat eenmaal over de lippen is gekomen, vliet verder."

„Men moet voorzichtig zijn met wat men zegt, want dikwijls moet men boeten voor de woorden, die men tot een ander sprak. „Juist is het, wat de runen zeggen, die van heilige afkomst zijn: niets is beter dan zwijgen."

„De tong is de doodsoorzaak van het hoofd. „Dikwijls komen slechte raadgevingen uit een woordenrijken mond."

„Wie nooit zwijgt, spreekt te veel onbeduidende woorden', een babbelzieke tong berokkent zich dikwijls schade, als ze niet bedwongen wordt."

„Naar alle uitgangen moet ge zorgvuldig rondzien, voor ge binnentreedt, daar het onzeker is te weten, waar vijanden zitten, vóór u op de banken."

„Van zijn wapenen moet een man op het veld geen voetbreed wijken, daar het onzeker is te weten, wanneer hij buiten op den weg zijn speer noodig heeft."

„Prijs des avonds den dag; de vrouw, wanneer ze verbrand is; het zwaard, wanneer het beproefd is; het meisje, wanneer ze verloofd is; het ijs, wanneer ge erover zijt; het bier, wanneer het gedronken is."

Sluiten