Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zelden wordt, meen ik, de voorzichtige bedrogen."

Wanneer nu iemand deze voorschriften van wijsheid en voorzichtigheid in acht neemt, dan zal hij ook wel zoo verstandig zyn, zijn eigen kennis en macht niet te overschatten, noch te spotten met wie hij niet kent. Men moet zich dan ook vooral wachten voor zelfoverschatting en spot met anderen; slechts dwazen bezondigen zich hieraan. Het beste wat dezen te doen staat, is te zwijgen; dan valt hun domheid niet

zoo erg op:

Zelfoverschatting.

Ieder verstandige moet zijn macht met mate gebruiken; wanneer hij onder flinke menschen komt, bemerkt hij, dat niemand

de flinkste van allen is."

Wanneer een dwaas geld of de gunst van een vrouw weet te verwerven, groeit zyn trots, maar zijn verstand niet; zijn zelfoverschatting neemt dan sterk toe.

Spot.

„Niemand behandele een ander met spot ook niet aan een gastmaal; menigeen houdt zichzelf voor verstandig, wanneer hem me s gevraagd wordt en hij rustig stil kan zitten. „Met hoon en spot moet ge nooit vreemdelingen of gasten behandelen.

Sluiten