Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hakken, bij gunstig weer op zee roeien, in donker met een meisje koozen: vele zijn de oogen van den dag."

„Van een schip verwacht men, dat het gemakkelijk voortglijdt, van een schild bescherming voor de slagen van het zwaard en van een meisje kussen."

Bij het vuur moet men bier drinken, op het ijs schaatsenrijden, een paard koopen, als het mager is en een zwaard als het roestig is."

Is iemand toegerust met wijsheid, voorzichtigheid en moed en de andere reeds genoemde deugden, terwijl hij er naar streeft, de ondeugden zooveel mogelijk te vermijden, dan kan hij zich veilig in het gezelschap van anderen begeven, zonder te moeten vreezen, een gek figuur te slaan, ja, dan is het zelfs wenschelijk, dat hij den omgang met anderen zoekt. Verkeer met andere menschen is leerzaam en aangenaam. Door te veel alleen zijn wordt men eenzelvig en verliest men het vermogen, met anderen te kunnen verkeeren:

Omgang met anderen.

„Eens was ik jong, ik reisde geheel alleen; toen raakte ik den weg kwijt; voor rijk hield ik me, toen ik een ander vond: de eene mensch is de vreugde van den ander.

Sluiten