Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

o. a. door het aanbieden van geschenken. Men moet er vooral voor oppassen, dat de geschenken niet uitsluitend van één kant komen:

Vriendschap,

„Wanneer ge een vriend hebt, dien ge zeer

vertrouwt, ga hem dan dikwijls opzoeken,

want onkruid en hoog gras groeien op den

weg, dien niemand betreedt."

„Slecht is het, een vriend te bedriegen,

die u goed vertrouwt."

„Een vriend is hij, die waarschuwt."

„Niet alle vriendschap is evenveel waard."

„In nood leert men den vriend kennen."

„Tracht een goed man als vriend te krijgen."

„Wees nooit de eerste om met uw vriend

den vriendschapsband te verbreken; zorg

verteert uw hart, als ge niet aan iemand

uw gemoed kunt uitstorten."

„Dan is het een innige vriendschap, wanneer

ge uw geheele meening aan een ander

kunt zeggen; alles is beter, dan onoprecht

te zijn; niet hij is een waar vriend, die

alleen vriendelijkheden zegt."

„Met wapens en kleedingstukken moeten

vrienden elkaar verheugen, die een lust zijn

voor de oogen; zij, die om beurten geven

en krijgen, zijn 't langst vrienden, wanneer

het een goed verloop heeft."

„Voor zijn vriend moet men een vriend

Sluiten