Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn en geschenk met geschenk vergelden, maar spot moeten de menschen met spot vergelden en bedrog met leugen."

„Voor zijn vriend moet men een vriend zijn, voor hem en zijn vrienden, maar niemand moet ooit de vriend zijn van den vriend van zijn vijand."

„Weet, wanneer ge een vriend hebt, dien ge zeer vertrouwt en wanneer ge iets goeds van hem wilt krijgen, dan moet ge innige zieleverwantschap met hem sluiten, geschenken wisselen en hem dikwijls gaan opzoeken."

„Dat raad ik u, dat ge u steeds hoedt voor kwaad ten opzichte van uw vrienden." „Een vriend ben ik voor mijn vriend; daarentegen vergeld ik het kwaad, dat men mij doet."

Men is er treurig aan toe, wanneer men in het geheel geen vrienden heeft:

„Hij buigt den kop voorover, als hij tot de zee komt, de adelaar tot den ouden oceaan; zoo gaat het met den man, die onder velen komt en weinig verdedigers heeft."

Heel anders moet men zich echter gedragen, wanneer men met vijanden te doen heeft, hetgeen in bovenstaande aanhalingen reeds nu en dan is uitgekomen. Leert het Christendom, dat men zijn vijanden moet liefhebben (hoewel het in praktijk brengen dezer leer bij de meeste

Sluiten