Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Een groote omweg is het naar een slecht

vriend, ook al woont hij aan den weg; maar

naar een goed vriend leiden rechte wegen,

al is het ook een verre reis."

„Waar ge iets slechts bemerkt, erken het

voor kwaad en geef uw vijand nooit

vrede."

„Dat raad ik u, dat ge niet vertrouwt op de geloften van den zoon van den wolf, wiens broeder of vader ge hebt gedood; dikwijls groeit een wolf op in den jongen zoon, al nam hij het weergeld ook graag aan."

„Men moet een jongen wolf niet lang voeden."

„Ieder heeft meer dan één vijand."

„Niets is buiten verwachting, wanneer men een vijand ontmoet.''

Voor zijn vrienden moet men dus bijzonder trouw zijn en voor zijn vijanden gevaarlijk, terwijl men tegenover vreemdelingen in het algemeen vriendelijk en beleefd moet wezen. Doch somtijds moet men ook wel op zijn hoede zijn in den omgang met andere menschen en wel in de eerste plaats, als men met slechte menschen te doen heeft. Ook moet men zich vooral niet te veel met de zaken van anderen bemoeien. Geeft men iemand raad of helpt men hem en valt dit later verkeerd uit, dan krijgt men er nog de schuld van:

Sluiten