Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekere formaliteiten broederschap met een ander sluiten en deze verplichtte den eenen bondsbroeder tot bloedwraak voor den anderen. Ja, die band was zoo hecht, dat hij nog vóór dien der bloedverwantschap ging. Zoo is het wel eens voorgekomen dat een vader zijn eigen zoon niet kon wreken, wanneer deze n.1. door een bondsbroeder van den vader gedood was. Wilden zijn eigen broers hem wreken, dan moest de vader tegen zijn zoons partij kiezen. Zondigde men hiertegen, dan gold dat voor een der eerlooste daden. De bondsbroederschap is dus een der weinige instellingen, die iemand van het nemen van bloedwraak kan vrijstellen.

Een dergelijke broederschap werd als volgt gesloten: men sneed lange stukken graszode los, maakte ze aan de uiteinden in de aarde vast, en ondersteunde ze in het midden met een speer; dan naderden de vrienden, brachten zichzelf een wond toe, lieten hun bloed samenvloeien en vermengden het met de aarde onder de grasstrook; vervolgens knielden ze en zwoeren bij de goden, eikaars dood te wreken, alsof ze broeders waren; daarop reikten ze elkaar de hand en was de plechtigheid afgeloopen.

Hoe goed het ook is, met anderen om te gaan, toch zorge men ervoor, dat die omgang niet overdreven wordt. Evenals al het andere in de wereld moet ook dit met mate geschieden en moet men er in de eerste plaats zorg voor dragen, zijn zelfstandigheid niet te verliezen. Hoezeer de

Sluiten