Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Thuis is alles voldoende.''

„In uw eigen huis is alles aangenaam."

„Aan eigen haard voelt ieder zich meester."

Groote kans, zijn zelfstandigheid te verliezen, loopt men vooral in den omgang met vrouwen. Vandaar dat men daarbij heel voorzichtig moet zijn. Eigenlijk moet men ze nooit vertrouwen, want ze zijn zeer veranderlijk. Maar toch wordt erkend, dat ook de mannen zelf zich tegenover de vrouwen wispelturig gedragen. Wil men een vrouw voor zich winnen, dan kan dit gemakkelijk geschieden met mooie woorden en kostbare geschenken. Liefdesmart is zeer moeilijk te dragen, doch men kan er niets tegen doen; dikwijls wordt men, voor men het zelf goed weet, door liefde bevangen. Men moet er dan ook nooit een ander om uitlachen. Kan men nu al soms een vrouw door vleierij voor zich winnen, tegenover edele, hoogstaande vrouwen moet men zich met eerbied gedragen en vooral haar trouw zijn. Ook moet men geen vrouw willen verleiden of haar tot echtbreuk brengen:

Omgang met vrouwen.

„Niemand vertrouwe op de woorden van een meisje, noch op wat een vrouw zegt; op een draaiend rad werden haar harten geschapen en bedrog werd haar in de borst gelegd." „Te vertrouwen op vrouwen, die valsch

Sluiten