Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, gelijkt op een rit over glad ijs op een paard, dat niet scherp staat, een wild, tweejarig en weinig getemd paard, of op zeilen bij storm in een boot zonder roer, of wanneer een manke op een gladde rots een rendier wil vangen."

„Nu spreek ik duidelijk, daar ik beide ken: veranderlijk is ook het gemoed der mannen tegenover de vrouwen; dan spreken wij het mooist, als wij 't het minst meenen; zoo bedriegt men zelfs een verstandigen geest." „Mooi moet hij spreken en geschenken aanbieden, die de gunst van een vrouw wil verwerven; hij moet de schoonheid prijzen der schitterende vrouw; hij, die vleit, slaagt. „Om liefde moet de een den ander niet bespotten; dikwijls bevangt een liefelijke schoonheid een wijs man, die den dwaas koud laat."

„Nooit moet de een bij den ander berispen, wat menigeen overkomt; de machtige liefde maakt uit wijze dwaze menschen." „Het gevoel alleen, dat bij het hart woont, kent en ziet het gemoed; geen ziekte is erger voor een verstandig man, dan wanneer hij zich om niets meer bekommert."

„Wilt ge een vrouw vriendelijk voor u stemmen en van haar genieten, dan moet ge haar iets moois beloven en uw woord houden; niemand versmaadt iets goeds, als hij het kan krijgen."

Sluiten