Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Lok de vrouw van een ander nooit tot liefdeverkeer."

„Ik zag, dat de woorden van een slechte vrouw het hoofd van een man verwondden.'' „Dat raad ik u, wanneer ge mooie meisjes op de banken ziet zitten: laat de liefde u niet van uw slaap berooven en verleid de vrouwen niet tot kussen."

„Dat raad ik u, dat ge onrecht zult mijden en u hoeden voor valschheid; verleid geen meisje, noch de vrouw van een man en verlok ze niet tot lust."

„Vergeef dikwijls de fouten van een vrouw." „Veel mannen worden door liefde zoozeer verblind, dat ze voor niets meer aandacht hebben; veel verstandige menschen worden daardoor misleid."

„Dikwijls ontstaat er kwaad uit de woorden van vrouwen."

„Wreed zijn de raadgevingen van vrouwen."

Zelfs Odinn werd eens door de listen van een vrouw bedrogen. In het volgende verhaal is de god zelf aan het woord en vertelt hij, wat hem is overkomen:

Avontuur van Odinn.

„Zelf heb ik het [n.1. de kracht der liefde] gevoeld, toen ik in 't riet zat en op mijn

6

Sluiten