Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPREEKWOORDEN.

TEN slotte volgt hier nog een reeks uit het Oudnoorsch vertaalde spreekwoorden, die in het voorgaande overzicht niet pasten, doch die toch te belangrijk zijn voor onze kennis der Oudnoorsche wijsheid, om ze hier niet op te nemen. Ze zijn in alphabetische volgorde gerangschikt, zooals men dit in spreekwoordenverzamelingen gewoonlijk doet, daar een indeeling in groepen te veel moeilijkheden met zich brengt. ')

Van aangezicht tot aangezicht zullen adelaars vechten.

De arend schreeuwt vroeg.

Het is makkelijk, zonder bagage te rijden. De beer slaapt een langen nacht. 2) De beer heeft het nooit koud.

Het is niet noodig iemand te beklagen; menigeen bezit slechts weinig.

1) In de „Icelandic Prose Reader" van Vigfusson en Powell vindt men een tweehonderdtal Oudnoorsche „proverbs or sayings" ; deze zijn hier grootendeels vertaald en tevens die, welke in een Oudnoorsch spreekwoordengedicht, Malshatta-kvaedi, voorkomen. Bovendien is een aantal der hier volgende spreekwoorden ontleend aan de Inleiding op „The first nine books of the Danish History" van Saxo Grammaticus.

2) d. w. z: de winter duurt lang.

Sluiten