Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het beste deel kieze men voor zichzelf. Wel hem, die bezit.

Het meest verlangt de blinde, te kunnen zien.

Blinde plannen zijn schadelijk.

Ongelijk zijn de happen, die een blinde

neemt (daar hij ze niet zien kan).

Het is moeilijk voor een bochel, om een

krijgsman te bestrijden.

Een korte boog schiet snel.

Een valsche boog schiet verraderlijke

pijlen.

Een boom valt niet bij den eersten slag. Wanneer een boom oud is, is zijn val te verwachten.

De kroon van een boom verliest zijn kracht, als zijn takken verdorren; de boom valt, als men zijn wortel weghakt.

Verzorg het jonge boompje en hak den ouden boom om.

In het spel is niemand de broeder van een ander.

Het is 't best, wanneer men de bezittingen

van broeders samen ziet.

Van korten duur is de vreugde van een

bruiloft.

Bruiloften voor de jongen, graven voor de ouden.

Hij kan niet bijten, die veilig in den zak zit. De heele dag is geschikt om iemand te dagen.1)

1) Dit is oorspronkelijk een rechtsterm; als spreekwoord wil het zeggen: er is overvloed van tijd.

Sluiten