Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W einig bekommeren we onsom dedooden. De dooden worden meestal spoedig vergeten.

Wat drie menschen weten, weet het heele volk.

Vroeger deed men alles driemaal.1) Dikwijls beteekent een booze droom weinig. Droomen zijn van geen beteekenis. Mannen vechten bij dag, duivels bij nacht. De goden verhalen dwaze woorden op den spreker.

Het is dwaas voor weinigen, om tegen een menigte te vechten.

Na afloop weten de dwazen raad.2) Edele vaders hebben edele zonen.

Niet één eed geldt voor alle menschen. Niet veel moest er zijn, dat ongezworep was in een eed.

Eenzaam zijn de ongelukkigen en hulpeloozen.

Hij moet vroeg en laat op zijn, die de eer van een ander wil winnen.

De eik groeit ten koste van zijn buren. Wie er onder zal wonen, zal de eik verzorgen.

Altijd vraagt men naar het einde van een zaak.

Niemand is f 1 i n k, die zich zelf niet meester is.

1) vgl. Nederlandsch: „alle goede dingen bestaan in drieën.'

2) vgl. Engelsch: „unwise is afterwise."

Sluiten