Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hand is steeds gereed voor haar oude werk.

Het is goed, altijd iets bij de hand te hebben.

Beter één kraai in de hand, dan twee in het bosch.

Vele handen maken licht werk.

't Is goed, met een h e e 1 e n wagen naar

huis te rijden.

Belangrijk zijn de woorden van den heer. Altijd moet men zich herinneren, wat geschied is.

Als herstellen mogelijk is, waarom zou men dan afsnijden.

De hond is geschapen om te blaffen. Als één hond begint te blaffen, zullen de overige meedoen.

Een dappere hond gaat recht op den beer af. Het is moeilijk, met hongerigen te praten.

Dikwijls is in een bosch de hoorder nabij. !)

Wie op zijn huid valt, moet haar hebben. Er moet een huis zijn voor een getrouwd paar. 2)

De j e u g d is haastig.

Voor de jeugd gaat de weg opwaarts.

De weg van wie jong is, stijgt.

1) Vgl. onze zegswijze : de bladeren hebben ooren.

2) d. w. z: het huis moet klaar zijn, voordat het huishouden kan worden ingericht.

Sluiten