Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Altijd beslist de stem van den machtigste.

Mannen lijken het meest op hun ooms

van moederszijde.

M e n s c h zal na mensch leven.

Veel geschiedt er in het leven van den

mensch.

Lang moet men den mensch op de proef stellen.

Met een bot mes moet men slechts zacht vleesch snijden.

Een bot mes moet de voegen zoeken. De juiste middelmaat is moeilijk te treffen.

Menschen, die overschat worden, mislukken meestal.

De moeder zorgt het best voor het kind. M o e i 1 ij k is een zaak, voor wie er weinig van weet.

Het is m o e i 1 ij k, om met een sterk mai touw te trekken.

Een muur sticht vrede tusschen buren.

Gemakkelijk is de vlek te zien op den

neus van een ander.

De neus is dicht bij de oogen. ')

Zoek in hoogen nood vertrouwde helpers.

Veel is er, dat de noodzakelijkheid

dwingt.

Ieder moet het langst met zichzelf omgaan. Geef onderricht in wat leerzaam is.

1) Vgl. „het hemd is nader dan de rok."

Sluiten