Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij, die ervoor waarschuwt, is niet de oorzaak van een ramp.

Hoe slechter het iemand gaat, hoe minder gauw hij het opgeeft.

Wie altijd opgewekt is, stemt de menschen vroolijk.

Al raakt een heele menigte in oproer, niemand wil de aanstoker zijn. De opvoeding is het vierde deel van den mensch.

Eerder drijft men oude ossen naar stal, dan kalveren.

Wie zich tegen zijn ouders verzet, is een verworpeling.

Beter is het, een goeden pleegzoon, dan een slechten zoon te hebben.

Beter een langzame ploeg, die diepe voren maakt, dan een vlugge, die niet diep gaat. Niemand weet, waar een verkeerd afgeschoten p ij 1 zal terechtkomen.

Neem een goeden raad aan, wie hem ook geeft.

Men moet een goeden raad aannemen,

wanneer hij ook komt.

Men moet goeden raad aannemen, al komt

hij ook uit een vossenhuid.

Vrees geen rustende raaf, noch een have-

loozen ouden man.

't Strekt den reigers niet tot bescherming,

of de hennen al een schild dragen.

Bij zij n mond moet men een r i v i e r afdammen.

Sluiten