Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eerst moet men naar de meest nabijzijnde landpunt roeien.1)

Roeiend gaat men over zee, liggend over land.

Ieder heeft iets moeten doen, om zich roem te verwerven.

Overal houdt de rijke zich voor eenig in zijn soort.

Schaamteloos is de r o o v e r, die eerst een schikking zoekt.

Klein zijn de hutten op schepen.

Bij één dochter kan men niet twee schoonzoons tegelijk krijgen.

Zelden heeft één de schuld, waar er twee twisten.

Hij heeft geen schuld, die een ander waarschuwt.

Alles is niet, zooals het s c h ij n t. Een zachte sikkel snijdt niet diep.

Het is beter, dat de slaaf omkomt, dan de meester.

Een slaaf is een valsche vriend.

Gebruik uw slaven, om uzelf te sparen. Dikwijls geschiedt er een ongeval in iemands slaap.

Weinig weet, wie slaapt.

Wie slaat, heeft dikwijls maar korte

vreugde van zijn slag.

Slangen kruipen niet uitsluitend over

1) d.w.z: begin bij het begin.

Sluiten