Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat is geen vriend voor anderen, die alleen

zegt, wat men graag hoort.

Ieder heeft een vriend onder zijn vijanden.

Het lot is de wisselvalligste vriend.

Oude vrienden breken het laatst met elkaar.

Zoek u een vrouw onder de buren.

Alle vuren branden ten slotte uit.

Dat is het heetste vuur, dat uit eigen kracht

brandt.

Wie waagt, wint.

Wie een ander waarschuwt, draagt geen schuld.

Het is goed zich te laten waarschuwen door de straf van een ander.

Hij heeft aanspraak, die wacht.

Wapens geven een man kracht.

Zelden is iemand vroolijk, wanneer hij weent.

Niemand weet 't, voordat het antwoord gegeven is.

Het werk van een slecht mensch behaagt zelden.

Ieder werk heeft zijn eigen bewegingen. Door wetten zal men een land opbouwen, maar door wetteloosheid zal men het ontvolken.

Wie wachten krijgen gunstigen wind; de haastigen echter tegenwind.

Koester een wolf en ge vindt een dief. De wolf sloot vriendschap met vechtende zwijnen.

Sluiten