Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een wolf doet de zaken van een ander. ')

De wolf wordt in het bosch geboren.

Wolf brengt wolf voort.

Als wij het oor van den wolf zien, weten

we, dat hij niet ver weg is.

Dan verwacht ik den wolf, als ik zijn

ooren zie.

Als ik wolfsooren zie, is de grauwe niet ver.

Wolven eten elkanders buit.

Een worsteling is te verwachten met een

hongerigen wolf.

Men moet een jongen wolf niet opvoeden. Vraag woede, wat te wachten. Het woord, dat den mond verlaat, gaat verder.

Zij leven het langst, die met woorden zijn verslagen.

Veel wordt door woorden vergroot. Voordat de wraak voltrokken is, heeft men geen zekerheid.

Bedreigingen moeten niet vóór de wraak komen.

De dorst naar wraak is het felst in den nacht na den moord.

Wraak veroorzaakt altijd tweedracht. Het is niet veilig, in de lente op het ij s te gaan.

Tevergeefs strijdt men tegen de zee.

1) d. w. z.: wie zijn zaken aan een ander toevertrouwt, geeft zich over in de macht van een wolf, d. i. een vijand.

Sluiten