Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 16

Hii Koopt üe duursre suurten. maar Kan Wesl"ernoj'sKoffie en k rtiee nief krijgen. I

De ("huisreis wordt aanvaard.

*1 b

No. 18

Zie die bengels Kees eens uih^ lachen.

No. 19

No. 20

i Een hond bezorgt Kees een benauwd oogenbliK. j l

Dat was een reis ! Gelukkig k weer thuis. M

Sluiten