Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de «Oostersche Studiën. _ Verzameling van opstellen en onderzoekingen van Professoren en Docenten der Oostersche faculteit aan de Petersburgsche Universiteit» « aangeboden aan de École des langues orientales vivantes te Parijs bij gelegenheid van haar eeuwfeest, komt een TÓoZ

IzamétW o Lld'T V°01i P"f- S" Th" °Idenburg' °nder den ^

iiddijskom iskusstvë» (Opmerkingen over Buddhistische unst), waarin gebeeldhouwde en geschilderde voorstellingen op drie voorname heiligdommen, nl. van Bharhut, Ajant5 en Boro-budur besproken

Bor^h 7 WZ HCt gededte dat eCn reeks van voorstellingen te U Uf Veir"' t' werd door den ondergeteekende in Nederlandsche p. 49-5? TVbhc®erd in de Bijdragen v. 't Kon. Inst., Deel XLVII (1897),

dênbum's ,nngen aan^®zocht om °ok 't overige gedeelte van Prof. Oldenburg s leerzaam geschrift te leveren, heb ik gemeend niet te mogen eigeren, en laat ik nu hier mijne vertaling volgen.

Utrecht, Febr. 1916

h. kern.

OVER EENIGE GEBEELDHOUWDE EN GESCHILDERDE VOORSTELLINGEN UIT BUDDHISTISCHE JATAKA'S BHARHUT, AJANTA, BORO-BUDUR.

De Buddhistische kunstenaars zijn reeds van ouds begonnen om met tel of penseel niet slechts beelden van den Buddha, van Bodhisattva's en andere Buddhistische leeraars en heiligen te reproduceeren, maar ook gebeur,e„,s,e„ „,t het laatst, aardseh bestaan van den Leertester en „t een reeks van zijne vroegere herboorten, waarvan de Jataka's gewagen Grotten, stupa's, tempels zijn bedekt met ontelbare voorstellingen maTr s echts een deel van deze schatten is ons toegankelijk in betrouwbare re

BiilrbTH enkeI Cen gededte ^ Van iS Voldoende verklaard geworden Bij de bestudeer,ng van 't Buddhisme hebben wij meermalen onzen blik

Sluiten