Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwijzingen van een canon of canons bezitten wij niet. De verzamelingen van Buddhistische boeken die tot ons gekomen zijn in Chineesche en Tibetaansche vertalingen te beschouwen als «disjecta membra» van een oude overlevering 1, kunnen wij niet, dewijl wij niet weten met wat voor geheel ze te vergelijken, aangezien de samengestelde Pali-canon, waarvan veel gedeelten ontwijfelbaar laat zijn, in hun geheel en samenvoeging, geenszins de oorspronkelijke, oude Buddhistische canon kan wezen indien zulk een heelemaal bestaan heeft.

I.

BHARHUT 2.

Van de tot nog toe onderzochte Buddhistische heiligdommen is onbetwistbaar de oudste de Stupa van Bharhut, opgericht waarschijnlijk in de IIIde of IIde eeuw vóór Chr. Onder de talrijke beeldwerken, heeft het gebouw

1 Bühler 1. c. 17, n. 2.

3 Wij achten het nuttig hier de ons bekende litteratuur over 't vraagstuk mede te deel en:

1. Cunningham, Alexander. The Stüpa of Bharhut: a Buddhist Monument ornamented with numerous seulptures illustrative of Buddhist Legend and History in the third century B. C. London 1879.

2. Rhys Davids, T. W. Buddhist Birth Stories. Vol. I. London 1880. CII—CIII.

3. Anderson, J. Catalogue and Hand-book of the Archaeological Collections in the Indian Museum. Caleutta 1883. I. XIII—XX (Key to the Bharhut Stüpa) 1—120 (Gateway and Railing of the Bharhut Stüpa).

4. Hoernle, R. Readings from the Bharhut Stüpa. Ind. Ant. X. (1881) 118—121, 255—295. Ib. XI. (1882) 25-32.

5. Beal, S. Remarks on the Bharhut seulptures and inscriptions. Ind. Ant. XI. (1882) 47—50.

6. Dickinson, J. F. The popular acceptance of the Jatakas as shown in Picture Stories and Seulptures. J. C. B. R. A. S. v. VIII. N° 28. 130—139 (In 't opstel: Lord Bishop of Colombo-Papers on the first fifty Jatakas).

7. Hültzsch, E. Ueber eine Sammlung indischer Handschriften und Inschriften. Z. D. M. Gr. 40(1886) 1—80 (Bharhut-Inschriften 58—80).

8. Minajef, I. P. Buddizm. Izslëdo Vanija i Materialy. S. Pet. 1887. I. 97—184.

9. Zoysa, L. de. Notes on certain Jatakas relative to the seulptures recently discovered in Northern India. J. C. B. R. A. S. X. (1887), pt. 35. 175—218 (1889). Posthume uitgave; in de Appendix een overdruk van een kopie van verscheiden geleerden naar aanleiding van den Stüpa van Bharhut. vóór de uitgave van Cünningham's boek en een lijst van 550 Jataka's der Pali-verzameling.

10. Warren, S. J. Two Bas-reliefs of the Stüpa of Bharhut explained by —. Leiden 1890.

11. Tawney, C. Mahakapijataka. P. A. S. B. 1891. 120—122.

12. Warren, S. J. Heilige fabels IV. V. De Gids 1893. N° 7.

13. Hültzsch, E. Bharaut Inscriptions. Ind. Ant. XXI (1892) 225—242.

[& 14. Eoucher, A. Les représentations de Jatakas sur les bas-reliefs de Bharhut. In: Conférences faites au Musée Guimet; Bibl. de Vulgarisation, t. XXX (1908). (Noot van 1916).]

Sluiten