Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een geheele reeks van Jataka's voor ons bewaard, waarvan slechts ongeveer de helft tot nog toe een verklaring toelaat. Een gedeelte der Jataka's is voorzien van titels, die eensdeels te loor gegaan zijn ten gevolge van beschadiging van den steen, anderdeels van den beginne af geen titels vertoonden. Op sommige beeldwerken (in medaillons) zijn eenige tafereelen bijeen afgebeeld, die bij de uitlegging altoos nauwkeurig moeten gescheiden worden; zoo bijv. geeft Cunningham in 't opschrift Uda jataka (zie beneden 39) één tafereel1 aan, terwijl er twee zijn: 1) een jakhals beslist een twist van otters over visschen en 2) de jakhals gaat weg met een stuk visch tot voedsel. Evenzoo moet men in 't Isisimgiya jataka (zie beneden 9) niet één tafereel zien, zooals Cunningham 2 zegt, maar drie: 1) eene ree likt het zaad van een kluizenaar dat op den grond gevallen is, op; 2) geboorte van een wicht; 3) de kluizenaar maakt vuur aan. In de voorstelling van 't Mi ga jataka (zie beneden 3) zijn er ook drie tafereelen: 1) een Ruruhert zwemt over een rivier met een mensch op den rug; 2) een koning gaat op t hert jacht maken; 3) de koning houdt een gesprek met het hert.

Wij hebben gemeend niet beter te kunnen doen dan een tabel van alle Jataka's samen te stellen, met toevoeging van opmerkingen waar zulks noodig is.

Lijst van bas-reliefs met Jataka's op den Stupa van Bhar hut.

1 • XVIII. Vitura Punakiya jatakam . . . W. 545. Vidhürapandita. 3

2. XIX. Bramhadevo manavako .... ?

3. XXV, 1. Miga jatakam 482. Ruru.

4. XXV, 2. Naga jataka 267. Kakkata.

5. XXV, 3. Yavamajhakiyam jatakam . . W. 546. In Mahaummagga.

6. XXV, 4. Mugapakaya [jajtaka .... W. 538. Mügapakkha.

7. XXVI, 5. Latuva jataka 357. Latukika.

8. XXXVI, 6. Chadamtiya jatakam . . . 514. Chaddanta.

9. XXVI, 7. Isisimgi[yaja]ta[ka] . . . . 523. Alambusa.

10. XXVI, 8. Yam bram[h]ano avayesi jatakam 62. Andabhüta.

11. XXVII, 9 206. Kurungamiga.

12. XXVII, 10 349 Sandhibheda(P)

13. XXVII, 11. Hamsa jataka 32. Nacca.

14. XXVII, 12. Kinara jataka 504. Bhallatiya.

1 Cunningham 1. c. 75.

5 Cunningham I. c. 64.

Eenige nommers van Jataka's in de lijst verschillen van die in Fausböll's uitgave j waar noodig heb ik de laatste gegeven. — h. k.

Sluiten