Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten gevolge waarvan wij, ondanks de voortreffelijke beschrijving van Dr. Burgess in zijne Notes, van de juistheid onzer verklaringen slechts van weinige tafereelen overtuigd zijn, die wij beneden aanvoeren; veel tafereelen leken ons bekend, maar dewijl wij onze indrukken niet op de voorstellingen gecontroleerd hebben, besluiten wij vooralsnog deze identificaties niet uit te geven. Wij hopen, dat binnen niet langen tijd de fresco's van Ajanta uitgegeven zullen zijn in kopieën die beantwoorden aan de belangrijkheid van 't onderwerp.

Al onze citaten hebben betrekking op de Notes en lnscriptions.

1. Cave II Nos VIII. IX. p. 32 (zie be-

neden5) 534. Mahahamsa.

2. - IIN». XXVII. p. 38 . . . 482. Ruru.

3.— IX N°. I.p. 47(ziebeneden 11) 499. Sivi (aang. door Bur-

gess).

^ P' ^ 514. Chaddanta' (aang. door

Burgess).

5. — XVIIN°. XIX.pp.65—66(ziel) 534. Mahavamsa.

^ XXII XXIV. p. 66-67 W. 539. Mahavessantara(P). ~ ~ N°.XXV. p. 67 .... 516. Mahakapi.

8. — _ Nos XXXVI—XXXVII. p.

^ 455. Matiposaka.

9. _ - No. XXXVIII. p. 71. . . W.532.Sama(?).

10. _ _ N°. XXXIX. p. 71 . . . 278. Mahisa.

11.— _ N°.LIV.pp.75—76(zie3) 499. Sivi (aang. door Bur-

gess).

12. Chamber outside C. II to the left. Inscr.

pp. 81—82 313 Khantivadi2.

sculptures and on the paintings of the Bagh Caves, modern Bauddha Mythology etc. Bombay 1879 (Archeol. Surv. of Western India N° 9).

2. Ferousson, J. and Burgess, J. The Cave Temples of India. London 1880 (hierin is ei een verwijzing naar de litteratuur van 't onderwerp).

t ,r' b™?es,s' j' and bhagvanlal Indraji. lnscriptions from the Cave-Temples of Western India, with desenptive notes etc. Bombay 1881 (A. S. W. I. N° 10).

1883 BDBGEaS' J" EeP°rt °n th6 Baddhist Cave Temples and their lnscriptions. London

:>. Waijdell, L. A. Note on some Ajanta paintings. I. Ant. XXII (1893) 8-11

31-85?ie89B22TSS' ReP°rt 45'46' VgL ^ L' LC Chadd^a-jataka. J. A. 9. V (1895),

. 'Burgess heeft do aanwijzing (lnscriptions 81 v.): «Kshanti vadin was the name of Gaut^ama Euddha in one of his previous births». Het opschrift bevat verzen, klaarblijkelijk behoorende bij een der redacties van dit Jataka.

15

Sluiten