Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CXXXIX. 22. [Geen teekening], [19—21 ontbreekt] \

23. ? I

24. De wouddieren brengen geschenken aan Indra. \ 6. Qaga.

25. De haas maakt zich gereed om zich in 't vuur te i

storten.

26. \ 1

27.

28. V ?

29. I CXLI. 30. )

3!. v

32. I De 5 Yaksa's en de herder.

33. ) [ 8. Maitrïbala. CXLII. 34. j Koning Maitrïbala en de Yaksa's. ]

35. ) \

36. ) ? I

37. Wegschenking van den olifant j 9. Vigvantara.

38. De kinderen van Vigvantara. i

39. \ aksa's leiden Vigvantara.

40. \

41'

42.

43. J ?

44. I

45.

46. I

CXLVI. 47. [Geen teekening].

48. Den Koning wordt Unmadayanti als \

vrouw aangeboden.

49. De gezanten des Konings en Unma- I

dayantï. [

50. De gezanten geven verslag aan den f Unmadayanti.

Koning. t

CXLVII. 51. Ontmoeting des Konings met Unmadayanti.

52. De kooplieden op zee. 14. Suparaga.

53. \

54. [ ?

CXLVIII. 55. )

56. De visschen in 't meer vóór den regen. ^

57. De visschen na den regen. ( Matsya.

Sluiten