Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. J. ndah, indah, mandah; ngadi = O. J. gandi, N. Jav. ganden.

F. ^-vertegenwoordigt 1) D, Jav. d of r: drau blad, = O.J. ron, Tag., Bis. dahun.

r n n 2) eenen klank, die in 't Mal. als r, in 't Philip-

pijnsch als g, in 't Sangirsch en Tombulusch als h optreedt, in 't Jav. meestal wegvalt1: drau, honderd,=Mal. ratus, Bis. gatus, enz. Gewoonlijk is deze klank in 't F. even spoorloos verdwenen als in 't Javaansch.

ngofk „ 1) K: kutu = KUTU.

V » n 2) G: koti, schaar, = GUNTING.

n l » L:lima = LIMA.

ii m n M: manu = MANUK.

li » » N: = NANAH.

n *g n 1) NG: bongi = WÈNGI.

n n n 2) N, bij verwisseling: ngauna, vgl. Jav. nahun,

van tahun.

» ngk » NGK: — ngku = —NGKU.

n r n R of D: rua — DUA; rusa = Mal. rusaq, Jav.

rusak.

n s n S: sudu en susu = SUSU.

n * „ T: tangi = TANGIS.

r v „ 1) P: vaka— = PAKA—.

n n n 2) W, vooral waar ook 'tJav. b voor w heeft: vale

= WALAI, Jav. b a 1 e2.

n w n W (naar Engelsche uitspraak) of UW: walu =

UWALU, O. J. wwalu. r y n 1) den palatalen halfklinker; dus kai + a wordt

kaya.

" n n 2) aan 't begin vóór eene a oogenschijnlijk een

voorslag zonder beteekenis :yalewa = alewa3.

Reeds uit dit beknopt overzicht blijkt dat het F. de neiging heeft om tenues tot mediae te verzachten, niet alleen in 't midden van een woord,

1 Een uitvoerige behandeling van dezen klank vindt men in Brandes, Bijdrage tot de vergelijkende klankleer der Westersclie afdeeling van de Maleisch-Polynesisehe taalfamilie (1884), waarnaar ik verwijs.

Het is niet onmogelijk, ja zelfs waarschijnlijk dat deze w eenigszins anders klonk dan die welke in 't Jav. regelmatig w blijft.

3 Vergelijk echter de opmerkingen bij de met ya aanvangende woorden in de woordenlijst.

Sluiten