Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veelvoudig.

lps" 2ps- 3 ps.

^ keda, (mcl.) kemuni, ni i ra ' ( kei-mami (excl.)

Sam. i-ta, ta (incl.)1 ja 2

Mao. —

Tonga

Tweevoudig.

p j keda-ru (incl.) kemudrau i ra-u

'' kei-rau (excl.)

Sam > ta"Ua ^incl^3 öu-lua, lua la-ua, la

'' ma-ua (excl.)

Mao. = Sam. ko-rua ra-ua

Tonga 1 =^am- en kita-ua en kimo-ua, mo-ua kina-ua, na-ua. ® ^ kima-ua

Meervoudig ( Trialis).

p j kedatou (zncl.) kemu-dou i ra-tou

'' kei-tou (excl.)

Sam j ta"tou öu-tou, tou la-tou

'' ma-tou (excl.)

Mao. — Sam. kou-tou ra-tou

Tonga ^ ':au"*:o^ü' *au kimou-tolu,mou-tolu, kinau-tolu, nau-tolu,

'/ mau-tolu, mau (excl.) mou nau.

De emphatische vormen des nominatiefs nemen ko voor zich 4 ; dus 3 ps. F. ko koya, zoodat hierin hetzelfde woord tweemaal aanwezig is. Ko is 't personenaanwijzend lidwoord, en dus ten opzichte van 't gebruik te vergelijken met Jav., Mal. si5. In veel gevallen wordt dit ko in 't F. niet onmiddellijk vóór den opgegeven nomin.-accus. stam geplaatst, maar vóór eenen reeds door / voorafgeganen vorm; dus ko i-au, niet ko au; ko i-keda; ko i-keimami; ko i-kemu.Dezevormenmetvoorgevoegd*'zijnoorspronkehjk reeds emphatische, en volkomen analoog met Tombul. niyaku (d.i. ni-aku), ik voor mij, wat mij betreft, ik; O. J. ry aku; N. Jav. ing aku. Volkomen identisch is Sang. ia of iya6, ik, ook dewijl dit geen nadruk

-nk D°Ze V°rm<311 worden a,s enk- beschouwd, doch ita kan in geen geval oorspronkelijk

2 Doet dienst als tweevoud.

5 Ook ta en ma zonder ua. Evenzoo in Tonga.

1 Daarnaast in 't F. ook het afgeknotte 0; Sam. natuurlijk ö en 0 Als nominatiefkenmerk dient si o.a. in Tag. siya, hij, zij, acc. iya, gen. niya; Ibn. sikau, tu; doch nikau, tibi, te.

6 Uit i + alc, bijvorm van aku in 't Iloko en Ibanag.

Sluiten