Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pasu, Ibn. patu. De verdere ontleding levert bezwaar op; mogelijk is mahu, dat op zich zelf eene regelmatige afleiding van pahu zou wezen, doch eigenlijk geen substantief, als substantief beschouwd geworden, en heeft het toen po vóór zich gekregen, op de wijze van po-uri, duisternis, en duister. De oorzaak van de u kan in de labiale m liggen.

In eenige Mao. woorden weet ik van de pu geene verklaring te geven; o.a. van pumau, gevestigd, bestendig, weinig of niet in zin onderscheiden van tumau. De stam van dit laatste, alsook het infix, is duidelijk; wat is echter pu? Naar de beteekenis te oordeelen is het eenvoudig een bijvorm van tumau, en wel zóó te verklaren dat het afgeleid is, met hetzelfde infix urn, van eenen met tahu verwanten stam, en wel dien welken wij terugvinden in 't Jav. b in ah u? Ik acht dit de aannemelijkste oplossing

Zeer opmerkelijk is 't gebruik van po in Sam. po-fea, po-ifea, poofea, waar? Het verschil tusschen deze uitdrukkingen en het Mal. 'bürapa, hoeveel, hoe groot? ligt, afgescheiden van de beteekenis, hierin dat po eigenlijk niets aan den zin van fea, enz. verandert, terwijl Mal. bara p a een ander begrip is dan a p a.

In th. moet Pol. po luiden bo. Ik ken het alleen in bo-voro, breek in stukken; bo-vorot-a, in stukken breken; van stam vorot; vgl. Sund. prët, d.i. përët, knappend breken.

Als sterke bijvorm van p o en geheel identisch met O. J. wa in wahiri, Day. ba in bahiri, beschouw ik Mao. pa, in pa-wera, warmte; warm,' pa-reko, verteerd, van een verloren reko, Tombul. rikët, Tag. dikit, Bis. do kot, Day. djakit, verbranden. Sam. pal oio, naam van een soort zeeworm die tweemaal in 't jaar drijvende gevonden wordt, eig. wel «een drijvende», van lol o, vloed; zoo ook in 't F., waar hetzelfde dier baloio heet. Gelijk te verwachten was, heeft het F. het voorvoegsel dus bezeten in den vorm van b a, doch enkel in eenige weinige woorden. In F. ba-lawa, soort van net, van lawa, net, heeft ba eene beteekenis die eenigermate overeenstemt met Day. ba «ongeveer», bijv. ba-dëpa, «ongeveer eene roedes.

Er zijn in 't Mao. en Sam. nog ettelijke woorden, waarin de eigenlijke functie van 't voorvoegsel pa al even moeielijk te bepalen is als bij menig Jav. woord met het overeenkomstige verouderd prefix ba of bë. Zooveel echter schijnt men met grond te mogen beweren dat evenals in O. en N. J. wa (ba) en ma naast elkaar optreden, niettegenstaande 't eene slechts eene gewijzigde uitspraak is van 't andere 2, het ook geschiedt in het F -

in °PSt?' 0Ver de van 't Mafoorsch tot de

«7„! v 6™ Congres Intern, des Orientalistes, 1883; IV,Leide 1885), i. v fau

ma Gr l^nFnc ? °' a' ^ PÜrVa Vgl' m6t Lit Gotisch fru-

, ■ /O Fog met Skr. asfama; zoo ook de gedurige afwisseling van 't possessief

Sluiten