Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.

1. A, lidwoord. O. J. Tag. ang. Vgl. Na.

1. A, aanwijzer van den Verl. Tijd. Mogelijk Tombul. a, an, enz. Zie bl. 9 hiervóór.

*Adi, Dame. Eigenlijk: schoone, edele; vgl. Bikol alé, schoonheid; Sund. hade, schoon, goed; N. J. adi, schoon 1 ; ngadihadi, versieren. Voorts behoort hiertoe O. J. h a d y a n, ofschoon ;N.J. sanadyan, Day. harayan. Vgl. Radi.

Alewa, vrouw, wijfje. Het voorvoegsel a is klaarblijkelijk hetzelfde als Day. ha, in habinai, vrouwelijk, vrouw; en hatuai, mannelijk, man; Niasch a in alawe, vrouw. Al deze woorden zijn onmiskenbaar naar één model gevormd. De etymologie van alewa is onzeker; naar ik vermoed, beteekent het eigenlijk «gelijke, genoot, partner» en is het verwant met Mak. alewa, in evenwicht zijn; voorts met ewa, weerstaan, hetwelk dus in beteekenis met Jav. lawan overeenstemt; eindelijk met Mak. siyewa, gelijkstaan, en ewa i, helpen. Vgl. ons gade met wedergade. Het O. J. manglawani heeft niet alleen de beteekenissen van 't N.J. anglawani, maar ook die van «zich paren met», bijv. manglawani rakryan bini-hadji «hij paarde zich met de vorstin». Ook lette men op de Jav. uitdrukking sakaliyan, dat zoowel «beide te gader» als «met echtgenoot» uitdrukt. Vgl. Y al ewa.

Ango; zie Yango.

Ani; zie Yani.

*ATANGANE, van 't mannelijk geslacht; Lat. mas. Samenstelling van a ta (eig. ata), dat in veel verwante talen «mensch» beteekent, en ngane, m. i. ontstaan uit mane, Bal. mwani, Bug. wowane, Bim. mone, Rotti m a n e, enz., mannelijk. Vgl. Alor, Sikka, Solor, Simalur, a t a, Lifu at re, mensch; Rotti, Mak., Bug., Tombul., Sang., slaaf, Tim. at e.

Au, ik. M. P. aku.

B.

1. Ba, tak. O. J. pang, N. J. p a n g, ë p a n g. Opmerkelijk is de bijvorm panga in 'tTombul., Tont., Sea, Bent. en Ibn.; ook het Day. bezit dit pan ga, doch in de eenigszins gewijzigde beteekenis van «blok», en 't Sang. pëngain die van «stok». Bij panga sluit zich aan Mao. en Sam. manga, vertakking.

2. Ba, vischhoek. Dit herinnert aan Tombul., Sea, Tond. opas, visch-

1 In 't Jav. Hdwdb. ten onrechte verward met adi, O. J. adi, eerste, hetwelk aan het Ski'. ontleend is.

Sluiten