Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sprong van lato en ve niet opgehelderd is, blijft de juistheid der vergelijking onzeker.

1. De, drek, vuiligheid. M. P. tahi, tai.

2. De, opdat niet, Eng. lest; o. a. Handel. 5, 26. Vgl. Tombul. rei, Bik. dai, Bis., Tag. di, en geredupliceerd met klankafwisseling: dili, (Sang. madiri, ontkennen), Sumb., de, niet, er is niet; Sam. Ie; vgl. N.J.dede, niet iets zijn; en Mao. hore.

Dia, iets schoons. Vermoedelijk verkort uit adian; zie onder Adi.

Dina, waar, echt. Mogelijk verwant met Day. karinah, duidelijk; doch vgl. Sam. T i n o.

Dinau, te ruilen. Gevormd met infix in van daul; Sam. taul-ia, gekocht ; Tombul., Tond., Tont. sa wël, Mal., Day. dj u wal, Tag. d u al, O. J. dwal, N. J. dol.

DlO, oester. Jav., Day. tirëm, Mal. tiram, Mak. tirang, Sumb. nirip, Amb. tile-ne, tiro-no, Bur. tine-ne, N. O. Ceramsch tini-ne. De r was vermoedelijk in eenen gebrauwden klank overgegaan eerdat zij, volgens den regel, uitviel.

dlva, blok, stuk hout, paal. Waarschijnlijk hetzelfde woord als Bis. tipak, afgebroken stuk hout; Tag. behouwen vierkante steen.

Doa, hart van een boom, 't harde van een vrucht, enz. Sund. töas, O. J. twas, Mal. t&ras, Bat. toras, Mig. tora, Sang. togasë, Bis. togas, Tag. tigésj Mak. térasa.

**DODORO, obsc. vgl. Bis. doldog, rascarse alguno en la verenda por vicio; frotarse las mugeres para abortar? Bal. duldul, hengelen, melken ?

Doka, the ridgepole of a house. Vgl. Mal. tongkat, staf, stut; Sula tongka, M. Ceram toa, N. J. tungka.

doko, stok, boom (waarmee men boomt). Andere uitspraak van Toko (z. d.).

dola, tadola, open. Oogenschijnlijk verwant met Jav. tëla, berst, scheur; en tëlag, tusschenruimte; ofschoon dolava, openen, eenen stam tëlap, veronderstelt.

1. DOMO, verlangend zijn, begeerte; domon-a, (iets) begeeren; Jav. d ë m ë n of rë m ë n, behagen, genegen zijn ; a n d ë m ën i, begeeren (tr.).

2. Domo, geluid. Eene varieteit van rongo (z. d.), met verwisseling van linguaal en dentaal, en van de nasalen. Het laatste heeft ook plaats gehad in Ibn. da mag, gerucht, en dumug, hooren; twee varieteiten van den wortel die in 't Tag. dingig, Bis. dongog, O. J. rëngö, N.J. rungu, dangët en dengër, Mal. dSngar, enz. luidt.

DONGADONGA, dwaas, dom, dwaasheid. Naar alle waarschijnlijkheid ver-

Sluiten