Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

óaöa ; l()A()A, brokstukken. O. en N. J. tjatjah, stuk; van denzelfden wortel is p ë t j a h, gebroken, in stukken; Bis. posa.

(Jadra, rijzen, opkomen (van zon en maan). Jav. dadar, 'tz. Het F. woord is een nieuw voorbeeld van klankafwisseling bij reduplicatie; het Jav. vertoont die toevallig in dit woord niet, anders zou het zeggen dj ad ar, op de wijze van d j o d o.

fÏAlTA, coire; VEIcJai, met elkander c o i t u s oefenen. In vorm letterlijk Mal. djdhit, Bat. djaït, Mig. djaïtra, naaien. Wat den samenhang der beteekenissen aangaat, vgl. men Bat. padj aït, aan elkaar vastgehaakt zijn, en ons «naaien» in obscoenen zin.

*c)'AKA-VA, werken; Tag. saka, arbeiden, veldwerk doen; Mad. saka, natte velden beploegen.

*rfAKE, opwaarts.Tombul.,Sea,Tond. sake,opgaan,bestijgen;Tag.,Bis. s akai, Ibn. t akai, Mong. t ako i, Sam. aè, Mota sage, op ; aan boord Bis. Tag. sakyan, schip. In verderen graad verwant is Day. daki, mandaki, Negrito dakai, man dak ai.

(Jala, fout, dwalen. O. en N. J. salah, Tag., Bis., Pamp. sald, Tombul., Tond., Day. s al a, Sumb. d j al a, Sam. s al a.

* c?AMA, vlerk van een prauw; VAKAf^AMATA, de vlerk opzetten. Dit woord is zeer verbreid, in de wisselende vormen sama, sema, enz. in de talen van den Bismarck-Archipel, alsook in die van de eilanden ten N. van N.Guinea; komt ook voor op Banda, Ambon, enz. Voorts op Ternate, Batjan, Halmahera, waar 't woord ontleend moet wezen, daar de talen van deze eilanden niet M. P. zijn 1.

f)ANGA, span. Identisch met hetPoso (Toradja) djangga, span (zieRiedel, Bijdr. Kon. Inst. 5e Rks., I, 1886, bl. 95). Misschien verwant met Mal., Bat., Day., O. enN.J. tangan, Mig. tananS, hand; en Tag. tangan, vatten; de vergelijking is intusschen onzeker, wegens de afleiding (?ANGAVA, omspannen. Het Jav. tjëngkang en hetTag. dangkal, beide «span» beteekenende, verklaren de v evenmin.

()'ANGGU, zie (ÏANGKU.

(ÏANGI, wind; (5'ANGINA, door den wind getroffen. Feitelijk hetzelfde als Tag., Bis. hangin, O. J. hangin en angin, N.J., Mal.,Bat.,Day., Sund. angin, Mak., Bug. anging, Alorangi, Mig. angina, Amb., Aru, Moa, Timor., Rotti an i n, Letti a n n i, Kisar anne. In vorm komt het F. woord geheel of nagenoeg geheel overeen met Jav. rangin, geruisch, waarvan angrangin, ruischen ; vgl. Sam. Matangi.

1 Zie G. Friederici, Wissensch. Ergebn. einer amtlichen Forschungsr. nach dem Bismarck-Archipel, II (1912), p.238,"vgg. (Mitteil.a. d. deutschenSchutzgebieten,Erg.Heft5).

Sluiten