Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk in 't Mao. k e r i, naast k a r i; voorbeelden van zulk eenen Umlaut in 't N.J. zijn leren, O. J. raryan; keri, naast kari, achterblijven.

Ke-mu, ke-na, enz. Zie bl. 264 hiervóór.

KERE-A, bedelen, om iets vragen. Jav. kere, bedelen; Sumb. kerai, vragen, eischen : pak era, afbedelen.

Kete, bergtongval KclTl, buik. Stellig hetzelfde woord als Mao. kete, zak, korf. Wellicht verwant met Jav. m e t e-m e t e, een dikken buik hebben (als eene zwangere vrouw).

Keu, keua, krom; takeu, gekromd. Vgl. Tombul., Tond. keol, Sea. keod, kreupel.

Ki, naar, tot, te. Zie bl. 326 hiervóór.

KlKAU, zeker bruin en witvogeltje. VormelijkbeantwoordthieraanTombul. k e k e k o u , zekere vogel.

KlKlLA, verbijsterd. Vgl. Day. gila, dol, gek; boos, Mal. gila, gek.

KilA(gila), weten, beschouwen. Vgl. Bis. g i 1 a- g i 1 a, blinken, glanzen; Jav., Mal. g i 1 a n g. Verwant Sang. k ë 11 a.

KlLA, wild, schuw; KILAVAKA, schuwen. Jav. g i 1 a p, schichtig, schuw.

1. Kili, gepast, geschikt. Vgl. Jav. g i 1 i g, eenstemmig, eensgezind, overal gelijk; vgl. voor de beteekenis Jav. patut, eensgezind, en gepast; gevoegelijk.

2. Kili, oksel. Tag. k i 1 i k i 1 i, Bul. k i k i 1 e, oksel. Verwant is Sund., Jav. k e 1 e k, Mig. h e 1 i k a, alsook Bis. i 1 o k, oksel; voorts Mal. k i 1 i k, onder den arm dragen, Sund. ngelek; alsook Tombul. ku mi 1 e,kittelen,Tond. kumi 1 ek, Mong. ku mi 1 ok, Ponos. mokele, Bent. mokaki 1 e, Sumb. mënggili, Amb. kirikiri; voorts Jav. gëli-gëli en ilik-ilik.

KlLKÏA, «to turn up stones», etc.; KILI<?AKA, afwentelen.Jav. gi 1 i s, rollen.

KlLU, duiken. Verwant met Jav. t j ë 1 u p , en Mong. s i r u p ; 1 u p is eene varieteit van den wortel lëp, lëm, rëp, rëm, zoodat kilu ook verwant is met Jav. k ël ë m , verdrinken. Vgl. ook Tond. li 1 i p, Tombul. r i r ip,Tons. didip, Ponos. dolop; en Jav. silulup, alle het begrip van duiken, «dompelen» in zich sluitende.

klnautaka, laten doen door een ander. klnau is gevormd met infix i n van kaut (kauta), dat hier den zin heeft van Mal. b u w a t, Bis. b ü h a t; z. Kauta, en bl. 276 hiervóór.

Kinit-A, knijpen. Vermoedelijk verwant met Jav. pënet, pënet, drukken, persen.

KlNO, verdwijnen, in den grond verzinken. Verwant met Tont. t i n ë p, duiken. Wat den samenhang der beteekenissen aangaat, vgl. men Jav. si lëm, verzinken, onderduiken, en sil u m, onzichtbaar worden. Zie ook onder KlLU.

klriwa, oksel; kiriwana, onder den arm dragen. Kiri is eene andere

Ê

Sluiten