Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitspraak van KlLl 2 (z.d.); wan schijnt te staan voor yan, d.i. aanhechtsel an met overgangsletter^.

1. Ko, du. M. P. kau.

2. Ko, lidwoord en nominatiefteeken vóór eigennamen; zie bl. 272 hiervóór, en verg. O.

Kola, wig, pin «driven in under the sinnet fastenings of a canoe». Tag. k a 1 a n g, Mal. k a 1 a n g, wig, blok dat men onder schepen plaatst bij 't op het strand trekken. De verzwakking van a tot e (F. ó) komt meermalen voor, voornamelijk, schijnt het,vóór of na vloeiende letters. Zoo o. a. inR0R0(z. d.).

Koli, hond; zie Sam. ü 11. 1

KOTIVA, knippen; I-KOTI, schaar. Tag., O. en N. ]., Tombul., Sumb., Mal. enz. gunting, schaar, knippen; Mong. gonsing, Bug. gonting, Mak. gontjing, Day. gunting en kunting, Moa. kunti, Sawu guti, Timor n g u t i.

Koto, liggen. Tond. k o m o t o, liggen (gelijk de beesten). Kua = Kakua.

KufiüVA, hoereeren. Vgl. Mal. k u t j u p, kus, zoen.

"x'KuiTA, inktvisch. Mal. gurita, inktvisch; Bis., Ibn. kugita, Tag. p u gi t a, Kei k r i t, Mentawei go r i t a, polyp.

Kuku, nagel, hoef. Tag., Bis., Ibn. kukü, Jav., Mal. enz. kuku; Mig. hohu.

1. KuküVA, vasthouden. Jav. kuku h, stevig; n g uk u h i, zich aan iets houden.

2. KüKUVA, krabben. Misschien Jav. kukur, Ibn. kukküd, krabben; Mal. kukur, klauw; kukuran, rasp. Het is echter waarschijnlijker dat het F. woord onmiddellijk van kuku, nagel, is afgeleid , daar men anders KUKURA verwachten zou.

Kula-kula, rood. Zie onder Sam. ü 1 a.

KULI, huid, bast. M. P. k u 1 i t.

Kulu, gewijzigde uitspraak van k u 1 i, in samenstellingen.

Kuma, mot. Mak., Bug. kumang, mot; Mal. kuman, zeker klein insect.2

Kumi, baard; kumikumia,gebaard, baardig. Tombul., Tont., Sea., Tond., Bent., Mong. kumi, Day. en Tag. g u m i, baard. Vormen met toegevoegde j zijn Mal., O. J. k u m i s, Bat. gumis.

Kune, zien, onderscheiden, ondervinden. Van denzelfden stam als Bis. huni-huni, beschouwen; Amb. uni, zien. Verwant zijn Jav. uning, uninga, weten , zien ; Day. tuneng, nauwlettend zien.

Kuro, kookpot. Tombul. Tont., Tond. kurë, aarden kan, rijstketel.

1 Het vroeger hier volgende Ivoro is geschrapt. (Noot van 1916).

2 Het vroeger hier volgende Kdmara is geschrapt. (Noot van 1916).

Sluiten