Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KURU, donder. Tag. ku 1 ü g, Mal. guruh, donder; Sund. guruh, geraas ; Jav. g u m u r u h.

kusa, zich haasten; kusata, haasten. Vgl. Bis. kusai, bedrijvig zijn; O. J. u s ah , gejaagdheid, onrust, N. J. gu sah , wegjagen ; en wellicht ook O. J. makusa, ontsteld; vgl. ngkusa.

Kutu, luis. M. P. k u t u.

KüVU, stoom, damp; kuvu<?a, rooken. Misschien 't Jav. kukus, stoom, damp, rook, en wel zóó ontstaan, dat de tweede k in eene p overging.

L.

La, zoogen. expletief. Het dient meermalen om den nadruk op 't voorafgaande woord te leggen, als k o 1 a — k o 1 a, de eene — de ander. Te vergelijken is Tombul. la, dat soms den zin heeft van Mal. en O. J. djuga, Skr. ewa, Grieksch ; een andermaal, na imperatieven, dien van Mal. lah, waarmede het identisch zijn kan. Het Polyn. 1 a, Mao. r a, zal wel hetzelfde woordje wezen, ofschoon het ook een zwak «daar» en *dan» uitdrukt.

LA(?A, zeil. Mal., Jav., Sund. layar,Day. en Bat. rayar, Tag.,Bis. layag, Mak. l&yara, Bug. en Alor ladja, Mig. 14y, Sumb. liru \ Mao. lare, Aru dal ar, Borowahing al ara, Amb. la-le.

Lailai, klein, weinig. Vgl. het Mak. le, dat gebruikt wordt om verkleinwoorden te vormen. Of het met Tombul., Ibn., Bis. la i, 1 ai 1 ai, slap, flauw, lam, samenhangt, is twijfelachtig.

LAKO, gaan. Bis. lakau, Tombul. lako, Bug. 1 a o; met zwakkeren eindklinker O. en N. J., Day., Sumb. laku , Mig. laky. Ook Mal. en Tag. laku in gewijzigde beteekenis.

LALO, vlieg (bergtongval). Jav., Tomb. 1a1ër, Sund. 1 a 1 ö r, Mal. 141 at, Mig. 1 a 1 i t r &, Bug. 1 a 1 a k.

Langi, hemel. M. P. 1 a n g i t.

LANGKA, wijd uiteen. Vgl. Tomb. lëngka, schaarsch, zelden, Jav. 1 a n g k a, zeldzaam, wonder.

Langkara, 't hoofd fier opgericht houden. Vgl. Jav. langak, 't hoofd achterover houden.

Lango, vlieg. Tag., Bis., Mal., Day. 1 an g a u, Sang., Gorontalo 1 a n go; in gewijzigden vorm ook in Mak. bu-lango, Bug. a n a n g o , stinkvlieg, deze bijzondere beteekenis heeft ook Ibn. d a n g a u.

Lasu, valsch, liegen. Vgl. Mal. lantjung, valsch, vervalscht.

1. Lau, loefwaarts; in tegenstelling tot Ra, lijwaarts. Lau is Mal. 1 h u t, O.J. lod, Tag. laut, Tomb. lauër.louër, Mao. lore, Letti liora,

1 De u is toegevoegd om de r niet te doen wegvallen, gelijk in 't Sang. voor hetzelfde doel e, in 't Mak. en Mig. a gebezigd wordt.

Sluiten