Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w u h. Vgl J. 1 a w u h, toevoegsel. Vgl. ook Balavu. Het O. J. 1 ë w u, zeer groot, schijnt een ander woord te wezen, hoewel de beteekenis niet ver van die van levu afstaat.

Lewe, persoon, inhoud, vleesch. In vorm, en gedeeltelijk ook in beteekenis, identisch met Jav. dewe (dewek), zelf, alleen, in persoon; waarvan da wak als bijvorm kan beschouwd worden. Naverwant is Jav. lawak, 't hol (van een schip); de stam hiervan is a w a k, lichaam ; 't hol van een vaartuig; bijvorm ambakinpiyambak, =dewe. Eindelijk is nog verwant Jav. iwak, vleesch, visch; waarin de derde beteekenis van F. lewe bewaard is. De vergelijking van 't F. en Jav. strekt ten bewijze dat klinkerwissel in den wortel in 't M. P. overoud is.

Lia, zich veranderen. Vgl. Jav. 1 i y a, 1 i y a n , anders, ander. De wortel is M. P. 1 i (waarvan o. a. Mal. 1 a i n , en Jav. wa 1 i), bijvorm 1 i h , in alih,

malih, kalih, enz.

T.tat.ta, dwaas, gek; vak al i al ia, voor den gek houden. Eigenlijk hetzelfde woord als 't vorige; vgl. wat de beteekenis aangaat, Jav. o w a h, veranderen, en gek. Etymologisch één met li al ia is Day. lalea, halalea (dëngan), voor den gek houden, bespotten.

Lima, vijf. M. P. 1 i m a. Zie het volgende woord.

LlNGA, hand. Mak., Bug., Tombul., Ponos., Mong., Sang., Ibn., Sumb., Sula, Aru lima, Kisar, Alor, Rotti lima'n, Amb. lima, rima, Kei lima'd, Moa lim' ni, Letti 1 imne, Timor nima' n, Binongko olima, Dawalör imo'1, Midden-Ceram ima'n, Bur. 1 ima-ne, Hatuwa(Ceram) srima'n, Z.-W. Ceram rima, dima, hand, arm. De verwisseling van m met ng, welke ook in 't Mao. ringa (daarentegen niet in Sam. lima) zich vertoont, is waarschijnlijk een gevolg van de zucht om het woord voor «hand» te onderscheiden van «vijf*, en bevorderd door 't bestaan van een woord dat met Tombul. 1 ë n g ë n , Day. 1 ë n g a, hand, arm, O. en N. J. lëngën , arm, overeenstemde.

LlSOTA, glinsteren of vurig zijn. Vgl. Day. malisën, lalisën, glad, glimmend; alsook t a 1 i s o, gepolijst.

LlU, vóórgaan, overtreffen. Het naast verwant schijnt Sang. liu (mëliu, lumiu), voorbijgaan, overtreffen. Misschien is het eene omzetting van O. J. 1 w i h, 1 ë w i h, N. J. 1 u w i h, Mal. 1 a b i h, Bis., Tag., Pamp. 1 a b i, Bug. lëbi, overheen, overtreffend; doch het zou ook met Day. liu s, weggaan, O. J. lyus, verwant kunnen zijn.

Liva, bliksem, weerlicht. Bijvorm, met omzetting, van Sam. uila, Mao. uira, Sumb. bi 1 è., Sawu bela, Bug. bila, bliksem; Sumb. kabilak, weêrlicht. Opmerkelijk is 't O. J. lewa, bliksemschicht.

llwa en Maliwa, tusschenruimte. Dit herinnert aan Bis. liat, tusschen-

Sluiten