Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOVONA, begraven. Dit is ondubbelzinnig = Tombul. lëwëng, enz. De ng is verwisseld met eene andere nasaal.

LOVU, kuil met water gevuld. Dit schijnt verwant te zijn met Day. loau, lage plaats die zich gedurende den regentijd met water vult. Vgl. echter ook Mal. lübuk, diepe plaats.

Lua, braken; luaraka of luara, uitbraken. Tombul., Tont. lua, lumua, Sea. dumua, braken; Day. malua, uitspuwen.

LüMA-LUMA, getaand, tanende in luister. Vgl. Jav. alum, verwelkt, verbleekt.

LüMI, mos, zeewier. Tombul., O. en N. J., Mal., Tag., Bis. lumut, mos, kroos, wier, aanzetsel, vuiligheid, slijk 1; Day. lomot en limot; Jav. kalumut (wanspelling kalumud), besmeerd, bezoedeld, beslikt. Het Mak. heeft met anderen klinker in de eerste lettergreep lemo, alemolemo, bezoedeld; evenzoo Day. bijvorm limot, en Sam. limu, mos enz., terwijl het F. in de laatste lettergreep den klinker gewijzigd vertoont in lumi, mos enz., doch den ouden klinker bewaard heeft in lumut-a, besmeren, en i-lumu, smeersel.

LUMILUMIS-A, glimmend, blinkend, gepolijst; zie het volgende.

LUMIS, eig. afgeleid met invoegsel um van lis, Day. lis in lalisën, malisën, glad, glimmend, is behandeld als stamwoord; en kon, als zoodanig, het aanhechtsel an, achter zich nemen. Dergelijke als stamwoorden behandelde afleidingen biedt ook 't Jav., in sumurup, dumugi, enz. Vgl. Meli.

Lutu, neêrvallen ; lutuk-a, neerkomen op; vakalutum-a, doen vallen. Het is de vraag of lutuka en vakalutuma van één en denzelfden stam zijn. Lutu is zeker verwant, zoo niet identisch met O. en N. J. runtuh, neêrvallen, afvallen, instorten; Mal. runtuh, instorten; en met Bent. luntu, waarvan papaluntu, neerlaten. De vorm met sluitende m is vermoedelijk ontstaan uit een luntun; de k kan in lutuka ingeschoven zijn, op Makassaarsche wijze, ter vermijding van hiaat, of neemt de plaats in van eene oudere h op Malagassische wijze; zie onder ME(Ja.

luvata, losmaken, ontkleeden; luva-luva, wat weggedaan, uitgetrokken, versleten is; kaluva, losgemaakt; veiluvaluvaki, elkanderskleeren uittrekken. Het is te betwijfelen of al deze woorden tot één stam moeten gebracht worden. Luvaluva, versleten (s old mats which have been used») komt overeen met N.J. luwas, oud, afgedragen ; luvat, kan verwant zijn met Tag. lupas, afschillen; en luvak met Bis. lupak, losgaan.

*LUVE, zoon of dochter. Vgl. Tombul. lowai, een wicht (mannelijk); Singkansch Form. r au wei, Erom. alau, Aneity. hal, halav.

1 In 't Jav. Hdw. is lumud eene slechte spelling voor lumut.

Sluiten